Ha tetszett a cikk, osszd meg ismerőseiddel is!

 

Sokszor találkozom azzal a problémával, mikor maguk a szülők sincsenek teljesen tisztában milyen juttatásokra jogosultak.

A legtöbben tisztában vannak a CSED, GYED és GYES illetve a családi pótlék fogalmával, viszont a többivel nem igazán. Így megeshet, hogy nem képesek nyomonkövetni a folyamatokat.

Összegyűjtöttem azokat a juttatásokat, amikre jogosultak lehetnek a szülők, s azt is milyen úton érhetőek el ezek!

BIztosított szülők
ellátásai

Nem biztosított szülők
ellátásai

Családi pótlék:, nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás

Gyermekgondozást segítő ellátás (ismertebb nevén GYES)

Gyermeknevelési  támogatás

Anyasági támogatás

Táppénz  
Gyermekápolási táppénz  
Csecsemőgondozási díj (CSED)  
Gyermekgondozási díj (GYED)  
Gyermek után járó pótszabadság  
Az apát megillető munkaidő kedvezmény
Családi kedvezmény
Családi járulékkedvezmény
 

A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Gyermektartási díj megelőlegezése

Étkezési térítési díjkedvezmény

Ingyenes tankönyvellátás

Akkor lássuk!

Vannak olyan támogatások, amikhez szükséges biztosítási viszonnyal kell rendelkeznünk, és vannak olyanok is, amikhez nem.

Először vegyük sorra azokat, amik alanyi jogon mindenkinek járnak biztosítási jogviszonytól függetlenül.

 

Családi pótlék 2018

 

A családi pótlék kettő ellátást foglal magába, a nevelési ellátást és az iskoláztatási támogatást. Az első a még nem tanköteles gyermekek után ját, míg értelem szerűen a második a már tanköteles gyerekek után.

A családi pótlékra alanyi jogon járó támogatás, amit a gyerekkel közös háztartásban élők vehetnek igénybe. Nemcsak vér szerinti szülő, hanem akár hivatásos nevelőszülő vagy örökbefogadó szülő, illetve a gyám is megkaphatja. Ezek mellett mostmár a szülővel együttélő élettárs (hivatalos Éllettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő) is jogosult a támogatásra. Félreértés ne essék csak az egyikőtök nevére lehet igényelni!

Jogosultak továbbá a bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy magyarországi hatóság által menekültként elismert személy.

Amennyiben gyermekünk 18. életévét betöltve tartósan betegként van nyilvántartva a kiemelt családi pótlékot saját jogán továbbra is jogosult a támogatásra.

Kiemelt családi pótlékra is van lehetőség, amennyiben gyermekünk valamilyen tartós betegséggel küzd. Ezzel kapcsolatos betegségekről és fogyatékosságokról a magasabb összegű családi pótlék rendeletben tudhatunk meg többet.

 

Családi pótlék összege

Egészséges gyermekek esetén

1 gyermekes család 12.200,- HUF
1 gyermeket nevelő egyedülálló 13.700,- HUF
2 gyermekes család 13.300,- HUF
2 gyermekes egyedülálló (gyerekenként) 14.800,- HUF
3 vagy több gyermekes család (gyerekenként) 16.000,- HUF
3 vagy több gyermekes egyedülálló (gyerekenként) 17.000,- HUF
 

Tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek esetén

családban, gyermekotthonban, szociális intézményben, … élő gyermek  esetén 23.300,- HUF
egyedülálló szülő esetén 25.900,- HUF
saját jogon nevelési ellátásra jogosult 20.300,- HUF

 

Igénylése

A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes kormányhivatalnál, kormányablaknál igényelhető.

Szükséges nyomtatványok:

 • első gyermek esetén: „Igénybejelentés családtámogatás ellátásokra ” című formanyomtatvány
 • testvér születése esetén: „Bejelentés gyermekszámváltozásról” című formanyomtatvány
 • csatolandó dokumentumok:
  • igénylő személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ-száma
  • külföldi személy esetén plusz:
   • E401 és E411-es nyomtatvány A és B része
  • gyermek anyakönyvi kivonata (eredeti példány) , Taj-száma
  • szülővel EGYÜTT ÉLŐ HÁZASTÁRS igénylőnek a házassági anyakönyvi kivonata
  • az igénylő GYÁM-nak a gyámhatóság gyámrendelő határozata
  • annak a személynek, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat.

 

Mikortól jár ?

A kérelem benyújtásától jár, késedelmes benyújtás esetén viszont csak legfeljebb 2 hónapra visszamenőleg igényelhető, így érdemes minél hamarabb intézni.! Természetesen a gyermek megszületését veszik figyelembe!

 

Gyermekgondozást segítő ellátás (ismertebb nevén GYES)

A gyermekgondozást segítő ellátásról szóló 1998.évi LXXXIV. tv. 20§ – 22§ -a rendelkezik. Az ellátás biztosítási jogviszony nélkül is igénybe vehető, amennyiben:

 • a gyermek már elmúlt egy éves de még nem töltötte be a 3. életévét,
 • ikerterhesség esetén a tankötelessé válás évéig
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a 10. életévének betöltéséig

 

Kik igényelhetik?

A gyermek vér szerinti szülője mellett, már az  örökbefogadó szülője, tovább annak együtt élő házastársa (nagyszülők) is igényelheti. Ezekben az esetekben a következő feltételeknek kell teljesülniük:

 • a gyermek betöltötte első életévét
 • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik
 • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak nagyszülő részéről történő igénylésével
 • a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyerek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak.

 

Hogyan igényeljem a GYES-t?

Ez az ellátás csak írásban igényelhető a „Igénylés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatványon, és a 2.számú pótlap kitöltésével. (amennyiben nagyszülő igényli a támogatást, ezt csakis kormányhivatalnál teheti meg, s ebben az esetben a 2. számú pótlap helyett a 3. számút kell kitölteni.

Amennyiben a GYES-t a szülők veszik igénybe, a lakó vagy a tartózkodási hely szerinti illetékes kormányhivatalt vagy kormányablakot kell felkeresniük kivéve, ha munkahelyükön családtámogatási kifizetőhely működik.

Amennyiben nagyszülők igényik a támogatást, ők ezt csakis kizárólag kormányhivatalnál tehetik meg.

Csatolandó dokumentumok :

 • az igénylő személyi igazolványa
 • lakcímkártyája
 • adóazonosító jelét tartalmazó igazolvány (közismertebb nevén adókártya)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (eredeti példányban)
 • valamint mind a szülő, mind a gyermek TAJ-kártyájára

Kivételes esetekben bekérik még:

 • a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén a betegség jellegét igazoló orvosi igazolást
 • állami gondoskodás alatt álló gyermek nevelőszüléjétől a gyámhatóság határozatát a gyermek elhelyezéséről
 • ha az igénylő bankszámlára kéri a folyósítást, a számlavezető banktól igazolást a számla meglétéről, érvényességéről

GYES összege!

A GYES összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Ez 2017-ben 28.500,- forint!

Az ellátás összege ikergyermekek esetén:

 • 2 gyermek : öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a
 • 3 gyermek : öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a
 • 4 gyermek. öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-a
 • 5 gyermek: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-a
 • 6 gyermek: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-a

 

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

A gyermeknevelési támogatásra az a szülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a a 8. életév betöltéséig jár. Természetesen méltányossági kérelemből származó hosszabításra van lehetőség, amennyiben igazoltan szükséges a család helyzete miatt a támogatás folyósítása.

 

GYET összege

Függetlenül a gyermekek számától a támogatás összege azonos a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2017-ben ez összeg 28.500.- forint). Amennyiben töredék hónapos kifizetésről beszélünk ez az összeg időarányos.

A gyermeknevelési támogatás mellett lehet munkát végezni, amennyiben az nem haladja meg a heti 30 órát, vagy időkorlátozás nélkül, amennyiben a tevékenység otthonában történik. Ez azért fontos, mert amennyiben a támogatás ideje alatt nem dolgozunk, ez a támogatás nem ad munkaviszonyt, és az ezzel járó szolgáltatásokat!

Ez nyugdíj szempontjából is fontos lehet a későbbiekben, mivel ha nem dolgozunk, (nincs munkaviszonyunk és a vele járó munkabér) lényegesen kevesebb nyugdíjra számíthatunk. Emellett hitelezhetőség szempontjából is ellehetetleníthetjük magunkat, hiszen munkaviszony hiányában nem fogunk kapni hitelt!

Anyasági támogatás

Minden nő, aki a várandóssága alatt legalább négy alkalommal részt vett (koraszülés esetén csak kettő alkalommal) várandósgondozáson, jogosult az állam által nyújtott egyszeri anyasági támogatásra, még akkor is, amennyiben gyermeke halva születik. Nem jó ilyenről beszélni, de sajnos előfordulhatnak komplikációk a szülés vagy vajúdás ideje alatt.

 

Kik igényelhetik?

 • szülő anya
 • az örökbefogadó szülő, amennyiben a szülést követő 6 hónapon belül jogerőre emelkedik az örökbefogadás
 • gyám, ha a születést követő 6 hónapon belül jogerőre emelkedik a gondozásba kerülés.

Összege

A támogatás összege azonos a gyermek születésének pillanatában az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-val, ikerterhesség esetében 300%-kal. 2017-ben ez az összeg egy gyermek esetén 64.125,- forint, míg ikergyermekek esetén 85.550,- forint.

Hogyan tudom igényelni?

A jövedelemnek nem minősülő egyszeri támogatást a gyermek születésétől számított 180 napon belül kell igényel a lakóhely szerinti illetékes Kincstárnál! Az elbírálási folyamat a beérkezéstől számított 8 napon belül véget ér. Természetesen hiánypótlás esetén a teljes dokumentáció beérkezési dátumát kell figyelembe venni. Igény szerint a támogatást lehet bankszámlára vagy akár készpénzbe is kérni.

Beadáshoz szükséges dokumentumok listája

 • a terhesgondozást végző védőnő vagy orvos igazolása, amely tanúsítja, hogy a szülő nő a megfelelő számú alkalommal részt vett terhesgondozáson
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (halva született gyermek esetén a halotti anyakönyvi kivonat)
 • jogerős örökbefogadási, vagy gyámsági határozat

Az állami anyasági támogatáson felül vannak önkormányzatok, akik szintén egy kezdő egyösszegű támogatát nyújtanak a szülés után. Érdemes ennek utána kérdezni a bejelentett lakcím szerinti önkormányzatnál!

 

Eddig azokról a támogatásokról beszéltem, amik alanyi jogon járnak. Most térjünk át azokhoz, amikhez valamilyen fajta biztosítási viszony szükséges, munkaviszony vagy nappali tagozatos felsőoktatásbeli jogviszony. Nemsokára az is kiderül, miért?!

 

Csecsemőgondozási díj (CSED)

Elsődlegesen mindig a szülőanya jogosult a csecsemőgondozási díjra, amennyiben a gyermek megszületése előtti kettő évben belül rendelkezik 365 napos biztosítási jogviszonnyal, illetve gyermeke a biztosítás tartama vagy annak megszünésétől számított 42 napon belül születik, vagy a 42 nap túllépése esetén (ha baleseti táppénz folyosítását kapja), a táppnéz folyósításának megszünését követő 28 napon elül születik.

A szülőnő csecsemőgondozási díjára való jogosultsága legkésőbb a gyermek megszületésének napjával, de koraszülött esetén a gyermekre való tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

Kicsit egyszerűbben, ha minden rendben van, akkor a jogosultság a gyermek születési napjával, amennyiben koraszülött gyermekről beszélünk, a szülési szabadság legelső napjától élő jogosultságról beszélhetünk, vagyis onnantól folyosítható!

 

Kik jogosultak az édesanyán kívül a támogatásra?

 • az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette ( a gyermek nevelésbe vételének napjától kezdődően), vagy örökbefogadó férfi, amennyiben az örökbefogadó egészségügyi állapota miatt (hivatalos igazolás) kikerül a háztartásból, vagy ha az örökbefogadó nő elhalálozna
 • a családbafogadó gyám, aki jogerős döntés alapján gondozza  acsecsemőt a gondozásbavétel első napjától fogva
 • a kicsit gondozó vér szerinti apa, amennyiben a szülő anya egészségügyi állapota miatt (egészségügyi szolgáltató által igazoltan) kikerül a háztartásból, a kivétel napjától az igazolás szerinti egészségi állapotnak fennállásig, vagy ha a szülő nő elhalálozott
 • az a férfi , aki a gyermeket egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásbavétel napjától számítva

A támogatás minden esetben a gyermek születésétől számított 168 napon keresztül jár.

Mi számít bele a 365 nap biztosítási időbe?

 • a biztosítást megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj – kivéve diplomás GYED, erről kásőbb-, folyosításának ideje
 • közép,-vag felsőoktatási intézmény nappali tagozaton egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 nap
 • rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának ideje

 

Mikor nem jár a CSED?

 • szülési szabadság azon részére, mikor a szülő nő a fizetésének teljes összegét megkapja
 • ha bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat (aki keresetét csak részben kapja meg, annak csak az elmaradt rész után jár a CSED)
 • egyéni vállalkozó, HA a csed folyósítási ideje alatt is folytatja a tevékenységét

 

Igénylés menete, dokumentáció

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a vélelmezett szülés dátumától számított 28 nappal előbb be lehet nyújtani, ebben az esetben az elbírálásra vonatkozó határidő is ezen a napon kezdődik. Érdemes minél előbb benyújtani a dokumentációt, és hiánypótlással pótolni a kimaradt dokumentumokat, hogy ennyivel is gördülékenyebb legyen a folyamat. Amennyiben a gyermek születésétől vesszük igénybe a támogatást az eljárás ideje 8 nap, ha teljes dokumentációt nyújtunk be, minden egyéb esetben a határidő 21 nap.

A CSED iránti kérelmet a biztosítottnak a munkáltatójánál kell előterjesztenie. Amennyiben a munkahely rendelkezik kifizetőhellyel (TB), akkor mindent helyben a cégen belül fognak intézni. Ha nem rendelkezik vele, akkor a székhely szerinti illetékes egészségbiztosító bírálja el a kérelmet és folyósít utólagosan.

Egészségbiztosítók:

 • a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatal
 • a főváros és Pest megye tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatala a XIII. kerületben

Igényléshez szükségem dokumentumok:

 • a várandósgondozásról szóló kiskönyv másolata
 • a várandós-állományba vételről szóló orvosi igazolás
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata (amennyiben az ellátást a gyermek születésének napjától veszik igénybe)
 • örökbefogadás esetén gyámhivatali határozat vagy gyámhivatali igazolás arról, hogy a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vették
 • foglalkoztatói igazolás, amennyiben a munkahely nem TB kifizetőhely
 • „Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” című nyomtatvány, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya
 • igazolvány abiztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról
 • „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatvány

Fontos szem előtt tartanunk, hogy a CSED összegéből személyi jövedelemadó előleget vonnak!

Részletesebben itt !

Gyermekgondozási díj (GYED, Diplomás GYED)

A CSED lejárta után  lehte igényelni a GYED-et, amely a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, ikerterhességkor ez az idő egy évvel meghosszabodik, azaz a gyerekek 3. életévük betöltéséig. Diplomás GYED esetében a gyermek születésétől számítva, a gyermek első életévének betöltéséig jár.

 

Ki jogosult GYED-re?

 • gyermeket saját háztartásban nevelő szülő anya, ha a szzülést megelőzőenkét éven belül 365 napon át biztosított volt
 • biztosított szülő (pl.:apa, örökbefogadó sülő), ha a gyermkegondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt

Mi az a Diplomás GYED?

Vannak olyan személyek (szülő nők), akik mér nappali tagozatos tanulmányail alatt lesznek várandósak. Nekik biztosítási jogosultságuk természetes az oktatási intézmény álatl van, viszont jövedelemmel még nem rendelkeznek (a diákmunkák nem számítanak). Ezért  a 2013. december 31-ét követően született gyermekek esetében  az édesanya jogosult a Diplomás GYED-re, amennyiben a feltételek valamelyikének megfelel.

Feltételek:

 1. a fent leírt általános szabályok szerint GYED-re nem jogosult ( például a szülétst megelőző két év alatt nem rendelkezik a 365 napi biztosítási viszonnyal)
 2. a gyermek születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali tagozatos képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonyal rendelkezik
 3. a gyermek hallgatói jogvisony fenállása alatt vagy a hallgatói jogvoszony szüneteltetését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik
 4. gyermeket saját háztartásban neveli
 5. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
 6. a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel

Összege

A gyed a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér (2017. évben 127.500,-Ft) kétszeresének 70 százaléka lehet.Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj 2017. évi felső határa havi bruttó 178.500,- Ft.

A diplomás gyed havi összege:

 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2017. évben: 127.500,-Ft) 70 %-a,
 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2017-ben: 161.000,-Ft) 70 %-a.

Hogyan tudom igényelni ?

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon két példányban a foglalkoztatónál kell benyújtani.

A gyermekgondozási díj iránti kérelem a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is benyújtható a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon.

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet abban az esetben is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat.

A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) gyermekgondozási díj iránti kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” (KPE160/A) elnevezésű nyomtatványt (ún. Tb. kiskönyv) is mellékelni kell.

Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalához, illetve a főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatalhoz (a továbbiakban: járási hivatal) írásban nyújthatja be a kérelmét, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

Diplomás GYED esetében:

Az igénylő a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét az egészségbiztosító által rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján közzétett „IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A vér szerinti apa, valamint a szülés napján nem biztosított szülő nő a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz nyújthatja be.

Ha a szülő nő a gyermek születésének napján biztosított, akkor a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtani.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt,
 • valamint, ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát.
 • amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

 

Benyújtandó dokumentumok mind a két esetben:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a csecsemőgondozási díjat/terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították,
 • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermeket örökbe fogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbe fogadási eljárás megindításáról szóló igazolást,
 • családbafogadó gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozatot,
 • a biztosítás megszűnését követően benyújtott gyed kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (ún. Tb. kiskönyvet) is mellékelni kell,
 • aki 2015. január 01-jét megelőzően született gyermekére tekintettel igényel gyed-et, annak a kérelméhez csatolni kell az ellátás igénylését megelőző év első napjától az igénylés napjáig terjedő időtartam vonatkozásában, a korábbi foglalkoztatók által kiállított „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványt. 

 

Ezek azok a támogatások és díjak, amiket igényelni tudunk, és kell is a gyermekünk megszületésének pillanatában.

Következő cikkemben a megmaradt jogosultságokról fogok írni ( gyermek után járó pótszabadság, az apát megillető munkaidő kedvezmény, családi adókedvezmény, stb. )


Szeretnél gyerekmegtakarítást? Töltsd ki!

 


Ha tetszett a cikk, osszd meg ismerőseiddel is!